Hledejte podle parametrů zde
Identifikátor záznamu>
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-3388219692019ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 43. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR16.09.2019 6. Schválendetail
R-3388319492019k návrhu na udělení bronzové medaile hlavního města Prahy Marii Zdeňkové16.09.2019 6. Schválendetail
R-3388518162019k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy26.08.2019 6. Schválendetail
R-3388616442019k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 505.08.2019 6. Schválendetail
R-3388717002019k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Medě-Marii Mladek (Medě Mládkové)26.08.2019 6. Schválendetail
R-3388816462019k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha 3 k podání žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost05.08.2019 6. Schválendetail
R-3388918592019k oznámení záměru městské části Praha - Zličín na prodej věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha - Zličín, nemovitostí v k.ú. Třebonice a v k.ú. Zličín, předložených podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy02.09.2019 6. Schválendetail
R-3389116142019k strategickému pokynu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.05.08.2019 6. Schválendetail
R-3389519342019k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport09.09.2019 6. Schválendetail
R-3389716042019k návrhu na změnu platu ředitele příspěvkové organizace v působnosti odboru kultury a cestovního ruchu05.08.2019 6. Schválendetail
R-3389816452019k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní prostředí z Ministerstva životního prostředí05.08.2019 6. Schválendetail
R-3390018232019ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP za 1. pololetí roku 201926.08.2019 6. Schválendetail
R-3390118662019k jednorázové výjimce ze Zásad pro zřizování zón placeného stání na území hl.m. Prahy02.09.2019 6. Schválendetail
R-3390219702019k úpravě rozpočtu odboru FON hl.m. Prahy mezinárodního projektu STEPHANIE v roce 201916.09.2019 6. Schválendetail
R-3390319252019k návrhu na změnu lokality realizace investiční akce při zachování účelu dotace poskytnuté MČ Praha - Klánovice v roce 2018 a ponechané k využití v roce 201909.09.2019 6. Schválendetail
R-3390421552019k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 v souvislosti s vrácením části návratné finanční výpomoci městskou částí Praha 11 - akce přístavba ZŠ Květnového vítězství 57 (ORG 80450) a k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000347/201807.10.2019 6. Schválendetail
R-3390616832019k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce05.08.2019 6. Schválendetail
R-3390717232019k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 05 a kap. 04 v roce 2019 a poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem26.08.2019 6. Schválendetail
R-3390919302019k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 (nemovitosti v k.ú. Dejvice)09.09.2019 6. Schválendetail
R-3391016382019k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření III.05.08.2019 6. Schválendetail
R-3391116742019k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 201905.08.2019 6. Schválendetail
R-3391216082019k návrhu Memoranda o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy05.08.2019 6. Schválendetail
R-3391417932019k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy za účelem zajištění prostředků odboru EVM MHMP na výkupy pozemků26.08.2019 6. Schválendetail
R-3391516332019k návrhu OCP MHMP na uzavření smlouvy o výpůjčce s Botanickou zahradou hl.m. Prahy na pozemek ve vlastnictví HMP, svěřený do správy OCP MHMP05.08.2019 6. Schválendetail
R-3391617982019k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla v k.ú. Stodůlky z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy26.08.2019 6. Schválendetail
R-3391721512019k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS - Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2019 z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST07.10.2019 6. Schválendetail
R-3391917082019k záměru prezentace Hlavního města Prahy na mezinárodních odborných veletrzích v roce 202026.08.2019 6. Schválendetail
R-3392017952019k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy parc. č. 3007/9 v katastrálním území Dejvice, obec Praha26.08.2019 6. Schválendetail
R-3392117882019k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha - Klánovice k podané žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí26.08.2019 6. Schválendetail
R-3392318682019ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP za období od 10.7.2019 do 16.7.201902.09.2019 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.