Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-3436519882019k personální změně v představenstvu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.19.09.2019 6. Schválendetail
R-3445419892019k výpovědi nájemních a pachtovních smluv uzavřených za účelem zajištění zemědělské výroby19.09.2019 6. Schválendetail
R-3423219482019k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy MUDr. Radimu Šrámovi, DrSc.16.09.2019 6. Schválendetail
R-3388319492019k návrhu na udělení bronzové medaile hlavního města Prahy Marii Zdeňkové16.09.2019 6. Schválendetail
R-3374419502019k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Modernizace ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl.m. Prahy prostřednictvím Městského rádiového systému TETRA včetně servisní podpory"16.09.2019 6. Schválendetail
R-3269319512019ke zprávě o aplikaci Pražských stavebních předpisů16.09.2019 6. Schválendetail
R-3402819522019k návrhu na vyhlášení Výzvy č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 202016.09.2019 6. Schválendetail
R-3411619532019k přípravě záměru „Elektrifikace linky 119“16.09.2019 6. Schválendetail
R-3409419542019k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 44141 Lávka Horoměřická; projektová a inženýrská činnost“16.09.2019 6. Schválendetail
R-3406519552019k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou - etapa 0002 Podhoří, realizace stavebních prací"16.09.2019 6. Schválendetail
R-3383619562019k návrhu na zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovitel Expozice Lapidária pro rekonstrukci a dostavbu budovy Lapidária v areálu Výstaviště v Praze 7 - Holešovicích“16.09.2019 6. Schválendetail
R-3402519572019k návrhu na vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programy v oblasti rodinné politiky pro rok 202016.09.2019 6. Schválendetail
R-3435119582019k návrhu na vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 202016.09.2019 6. Schválendetail
R-3394319592019k návrhu na vyhlášení výzvy č. 3 k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru v rámci projektu Pražský voucher na inovační projekty spolufinancovaného z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a k návrhu na uzavření dodatků č. 1 k Podmínkám realizace projektu Pražský voucher na inovační projekty a projektu Specializované vouchery OP PPR16.09.2019 6. Schválendetail
R-3395619602019k návrhu memoranda mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 116.09.2019 6. Schválendetail
R-3382219612019k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání16.09.2019 6. Schválendetail
R-3145519622019k záměru ve věci budoucího nájmu a správy Šlechtovy restaurace, kat. území Bubeneč16.09.2019 6. Schválendetail
R-3441919632019k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl. m. Prahy16.09.2019 6. Schválendetail
R-3433519642019k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy16.09.2019 6. Schválendetail
R-3440519652019k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy16.09.2019 6. Schválendetail
R-3440619662019k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy16.09.2019 6. Schválendetail
R-3388019672019ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek realizace projektů 51. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR16.09.2019 6. Schválendetail
R-3388119682019ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 52. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR16.09.2019 6. Schválendetail
R-3388219692019ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 43. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR16.09.2019 6. Schválendetail
R-3390219702019k úpravě rozpočtu odboru FON hl.m. Prahy mezinárodního projektu STEPHANIE v roce 201916.09.2019 6. Schválendetail
R-3417419712019k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů HMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 201916.09.2019 6. Schválendetail
R-3425419722019k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura16.09.2019 6. Schválendetail
R-3415419732019k návrhu na navýšení rozpočtu běžných výdajů MHMP ODO - SK v kapitole 03 Doprava16.09.2019 6. Schválendetail
R-3409019742019k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 v souvislosti se splacením návratné finanční výpomoci Městskou částí Praha - Vinoř, inv. akce Rozšíření MŠ16.09.2019 6. Schválendetail
R-3411319752019k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na kulturní aktivity16.09.2019 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.