nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Rady ze dne 16.09.2019
Tisk číslo: R-33744
Usnesení č.: 1950
Název tisku: k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Modernizace ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl.m. Prahy prostřednictvím Městského rádiového systému TETRA včetně servisní podpory"
Stav: 6. Schválen
Předkládá: primátor hl.m. Prahy
Zpracovali: Mgr. Petr Hanousek, vedoucí oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému, Ing. Jaroslav Soldát, MHMP - INI MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1950 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 313 kB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu