nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Rady ze dne 16.09.2019
Tisk číslo: R-33880
Usnesení č.: 1967
Název tisku: ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek realizace projektů 51. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR
Stav: 6. Schválen
Předkládá: primátor hl.m. Prahy
Zpracovali: Ing. Monika Keřková, MHMP - FON MHMP, Tereza Šmídová, BA(Hons.), MHMP - FON MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1967 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 867 kB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu