nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Rady ze dne 16.09.2019
Tisk číslo: R-34065
Usnesení č.: 1955
Název tisku: k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou - etapa 0002 Podhoří, realizace stavebních prací"
Stav: 6. Schválen
Předkládá: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Zpracovali: Ing. Petr Hankovec, vedoucí oddělení dopravních staveb, Ing. arch. Miroslav Kopáček, MHMP - INV MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1955 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 384 kB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu