Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-3652515472020k účetní závěrce společnosti Operátor ICT, a.s. za rok 201903.08.2020 6. Schválendetail
R-3686115482020ke Strategii společnosti Operátor ICT, a.s. na období od roku 2020 do roku 202203.08.2020 6. Schválendetail
R-3746015492020k návrhu nominace na členy Investičního expertního výboru (IEV) příspěvkové organizace Pražská developerská společnost03.08.2020 6. Schválendetail
R-3697815502020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka kompletního síťového prostředí pro potřeby Městské policie hl.m. Prahy"03.08.2020 6. Schválendetail
R-3736115512020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění provozu a servisu multifunkčních kopírovacích zařízení provozovaných Městskou policií hl.m. Prahy na 4 roky"03.08.2020 6. Schválendetail
R-3647115522020k návrhu na vyhlášení Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 202103.08.2020 6. Schválendetail
R-3694215532020k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Toulcův dvůr, z.s. pro rok 202103.08.2020 6. Schválendetail
R-3742415542020ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Stavba č. 6963 Celk. přest a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh; stavební práce“03.08.2020 6. Schválendetail
R-3745915552020k návrhu na propachtování pozemků v k.ú, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Horní Počernice, Kyje, Satalice, Suchdol, Šeberov, Vinoř, Kbely, Vysočany, Letňany, Křeslice, Kunratice a Nedvězí u Říčan03.08.2020 6. Schválendetail
R-3699815562020k účetní závěrce společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost za rok 201903.08.2020 6. Schválendetail
R-3748315572020k volbě členů výboru pro audit Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciové společnosti a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciové společnosti03.08.2020 6. Schválendetail
R-3760015582020k volbě člena dozorčí rady a ke schválení smluv o výkonu funkce stávajících členů dozorčí rady společnosti Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.03.08.2020 6. Schválendetail
R-3711215592020k návrhu na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka - výkon činnosti zástupce objednatele při vyhotovení DÚR03.08.2020 6. Schválendetail
R-3727715602020k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44813 Lávka Uhříněves, stavební práce / II."03.08.2020 6. Schválendetail
R-3607515612020k výsledkům soutěže na vytvoření nové vizuální identity systému veřejné dopravy (PID)03.08.2020 6. Schválendetail
R-3753715622020k prohlášení o aktualizaci majetku hlavního města Prahy v rámci vzájemného majetkoprávního vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice D003.08.2020 6. Schválendetail
R-3744415632020k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy03.08.2020 6. Schválendetail
R-3748215642020k realizaci rekonstrukce Křižíkových pavilonů B, C, E v areálu Výstaviště Praha a na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2020 a navýšení celkových nákladů u investiční akce č. 0040774 - Areál Výstaviště v kap. 0635 - HOM MHMP03.08.2020 6. Schválendetail
R-3761615652020k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. DIL/35/04/001813/2017 dne 25. 8. 2017 a na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy03.08.2020 6. Schválendetail
R-3734815662020k účetní závěrce společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. za rok 201903.08.2020 6. Schválendetail
R-3738915672020ke zvýšení základního kapitálu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. peněžitým vkladem03.08.2020 6. Schválendetail
R-3722015682020k účetní závěrce společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. za rok 201903.08.2020 6. Schválendetail
R-3663415692020k uzavření Dohody o narovnání mezi hl.m. Prahou a THMP, a.s.03.08.2020 6. Schválendetail
R-3607715702020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem "Ekologizace blokové kotelny Flora III."03.08.2020 6. Schválendetail
R-3705815712020k návrhu na uzavření podlicenční smlouvy k autorskému dílu Prvky pražského mobiliáře - uliční vybavení s Hlavním městem Slovenské republiky Bratislava03.08.2020 6. Schválendetail
R-3647615722020k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Žižkov ve vlastnictví hl.m. Prahy za pozemky v k.ú. Dolní Počernice a v k.ú. Libeň ve vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost03.08.2020 6. Schválendetail
R-3334115742020k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4468/11 a parc. č. 4468/12 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy a k návrhu na zaplacení úhrady za faktické užívání a úroků z prodlení03.08.2020 6. Schválendetail
R-3724615762020k oznámení záměru městské části Praha - Zbraslav na prodej věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha - Zbraslav, pozemků v k.ú. Zbraslav, předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy03.08.2020 6. Schválendetail
R-3272915772020k návrhu na schválení návrhu započtení plochy pozemku hl.m. Prahy pro výpočet koeficientů míry využití území pro EUROLA, s.r.o.03.08.2020 6. Schválendetail
R-3694115782020k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 z důvodu minimalizace následků krizové situace související s pandemií Covid-1903.08.2020 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.