nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Rady ze dne 03.08.2020
Tisk číslo: R-36941
Usnesení č.: 1578
Název tisku: k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 z důvodu minimalizace následků krizové situace související s pandemií Covid-19
Stav: 6. Schválen
Předkládá: radní Mgr. Milena Johnová
Zpracovali: Mgr. Jana Havlíková, MHMP - SOV MHMP, Mgr. Nikola Konečná, MHMP - SOV MHMP, Ing. Monika Puchelová, MHMP - SOV MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1578 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 1 MB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu