nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Rady ze dne 03.08.2020
Tisk číslo: R-37444
Usnesení č.: 1563
Název tisku: k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy
Stav: 6. Schválen
Předkládá: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
Zpracovali: Dana Průšková, MHMP - ROZ MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1563 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 362 kB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu