nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Rady ze dne 03.08.2020
Tisk číslo: R-37616
Usnesení č.: 1565
Název tisku: k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. DIL/35/04/001813/2017 dne 25. 8. 2017 a na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy
Stav: 6. Schválen
Předkládá: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
Zpracovali: Mgr. Zuzana Hadrabová, MHMP - HOM MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1565 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 483 kB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu