Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-802613/402020k informaci o JŘBU zadaným Dopravním podnikem Praha, a.s.24.01.2020 6. Schválendetail
Z-791713/412020k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových neinvestičních dotací Integračnímu centru Praha o.p.s. na zajištění bazálního chodu organizace v r. 2020 a na realizaci projektu "Interkulturní pracovníci - služby ve veřejných institucích 2020"24.01.2020 6. Schválendetail
Z-795313/422020k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06, odboru 62 - KUC MHMP - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 202024.01.2020 6. Schválendetail
Z-777413/432020k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy24.01.2020 6. Schválendetail
Z-792613/442020k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy24.01.2020 6. Schválendetail
Z-790213/452020k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha - Ďáblice24.01.2020 6. Schválendetail
Z-796413/462020k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha - Lysolaje24.01.2020 6. Schválendetail
Z-793213/12020k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 202023.01.2020 6. Schválendetail
Z-791213/22020k žádosti MČ Praha 3 o změnu charakteru dotací poskytnutých z rezervy 2017 na Smart Cities pro městskou část Praha 323.01.2020 6. Schválendetail
Z-797213/32020k návrhu na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy23.01.2020 6. Schválendetail
Z-802213/42020k zákazu lampionu štěstí - novelizace obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze23.01.2020 6. Schválendetail
Z-780713/52020k Mariánskému sloupu23.01.2020 6. Schválendetail
Z-794413/62020poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 2020 v oblasti sociálních služeb na základě "Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020"23.01.2020 6. Schválendetail
Z-798813/72020k připojení hl.m. Prahy k Výzvě evropských měst k jednání v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb pro turisty23.01.2020 6. Schválendetail
Z-794013/82020k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3029 (fáze "společné jednání“, vlna 09)23.01.2020 6. Schválendetail
Z-728913/92020k návrhu zadání změny ÚP - Z 3142 (fáze "zadání“, vlna 12)23.01.2020 6. Schválendetail
Z-793713/102020k návrhu zadání změny ÚP - Z 3257 (fáze "zadání", vlna 16)23.01.2020 6. Schválendetail
Z-793813/112020k návrhu zadání změny ÚP - Z 3260 (fáze "zadání", vlna 16)23.01.2020 6. Schválendetail
Z-729813/122020k návrhu na pořízení změny ÚP - 3/2018 (fáze "podnět", vlna 18)23.01.2020 6. Schválendetail
Z-729913/132020k návrhu na pořízení změny ÚP - 10/2018 (fáze "podnět", vlna 18)23.01.2020 6. Schválendetail
Z-730013/142020k návrhu na pořízení změny ÚP - 11/2018 (fáze "podnět", vlna 18)23.01.2020 6. Schválendetail
Z-746413/152020k návrhu na pořízení změny ÚP - 184/2017 (fáze "podnět", vlna 18)23.01.2020 6. Schválendetail
Z-766013/162020 k návrhu na pořízení změny ÚP - 69/2019 (fáze "podnět", vlna 20)23.01.2020 6. Schválendetail
Z-794213/172020k návrhu na pořízení změny ÚP - 405/2019 a AZUR HMP č. 10 (fáze "podnět“, samostatně pořizovaná)23.01.2020 6. Schválendetail
Z-796013/182020k "Petici proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na Praze 12; Proti kácení stromů a nevratným zásahům do přírody; Proti neuváženému pronájmu/prodeji pozemků HMP resp. MČ."23.01.2020 6. Schválendetail
Z-796113/192020k "Petici za zamezení rekonstrukce Lobkovické zahrady, nyní lesa, do formy barokní zahrady spojené s kácením stromů, keřů a úprav lesa na základě projektu Studia New Visit, s.r.o. a odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy."23.01.2020 6. Schválendetail
Z-794513/202020k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 202023.01.2020 6. Schválendetail
Z-767613/212020ke schválení záměru veřejné zakázky „Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0022 K Hrnčířům; stavební práce“23.01.2020 6. Schválendetail
Z-788213/222020k návrhu na změnu účelu finančních prostředků poskytnutých MČ Praha - Řeporyje v roce 201923.01.2020 6. Schválendetail
Z-775113/242020k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků parc.č. 2143/2, parc.č. 2143/3, parc.č. 2143/4, parc.č. 329/9 a parc.č. 2144/2, k.ú. Ruzyně23.01.2020 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.