Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-806215/12020k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 202019.03.2020 6. Schválendetail
Z-808515/22020ke schválení projektů v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR19.03.2020 6. Schválendetail
Z-809215/32020ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR19.03.2020 6. Schválendetail
Z-810915/42020ke schválení projektů v rámci 51. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR19.03.2020 6. Schválendetail
Z-799415/52020k návrhu na poskytnutí dotací na základě Programu podpory v oblasti cestovního ruchu pro rok 202019.03.2020 6. Schválendetail
Z-808915/62020k návrhu na poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu v roce 202019.03.2020 6. Schválendetail
Z-810215/72020k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 24)19.03.2020 6. Schválendetail
Z-812715/82020k návrhu Dohody o společném postupu a spolupráci ve věci revitalizace spodní části Václavského náměstí19.03.2020 6. Schválendetail
Z-804015/92020k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 - Bezpečnost na rok 2020 - převod nevyčerpaných prostředků Fondu zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy z r. 2019 do r. 202019.03.2020 6. Schválendetail
Z-771215/102020k návrhu Koncepce rekonstrukce a výstavby služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, které se nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl. m. Prahy ve střednědobém výhledu od roku 2020 do roku 202219.03.2020 6. Schválendetail
Z-806515/112020k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 202019.03.2020 6. Schválendetail
Z-793915/122020k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2020 a poskytnutí účelové jednorázové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora19.03.2020 6. Schválendetail
Z-796315/132020k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 464/6 v katastrálním území Dubeč do vlastnictví hlavního města Prahy19.03.2020 6. Schválendetail
Z-800715/142020k návrhu Memoranda o spolupráci na urychlení přípravy a realizace významných dopravních staveb na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje19.03.2020 6. Schválendetail
Z-813215/152020k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do roku 2020 a úpravě rozpočtu kapitálových a běžných výdajů v kapitole 03 Doprava19.03.2020 6. Schválendetail
Z-810115/162020k návrhu finančního vypořádání dotací poskytnutých přímo Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. v roce 2019 a ponechání nevyčerpaných finančních prostředků pro rok 202019.03.2020 6. Schválendetail
Z-801815/172020k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44592 Parkovací dům Petržílkova; stavební práce"19.03.2020 6. Schválendetail
Z-811815/182020k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2575/457 v k. ú. Kyje do vlastnictví hl. m. Prahy v rámci majetkoprávního vypořádání st. č. 0211 Lipnická - Ocelkova19.03.2020 6. Schválendetail
Z-810715/192020k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.10/23 ze dne 17.10.2019 k návrhu na uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci - spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 4103 v k. ú. Strašnice a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin19.03.2020 6. Schválendetail
Z-800015/202020k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 202019.03.2020 6. Schválendetail
Z-792215/212020k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000363/2018 poskytnuté MČ Praha - Dolní Chabry z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 201819.03.2020 6. Schválendetail
Z-807715/222020k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých MČ HMP z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 (příp. v předchozích letech) k využití v roce 202019.03.2020 6. Schválendetail
Z-811215/232020k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2019 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 202019.03.2020 6. Schválendetail
Z-816915/242020k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy a jednotkám sboru dobrovolných hasičů na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru19.03.2020 6. Schválendetail
Z-817015/252020k návrhu na zmocnění Rady hl. m. Prahy k provádění rozpočtových opatření19.03.2020 6. Schválendetail
Z-817215/262020k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy z rezervy pro městské části v kap. 10 rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 202019.03.2020 6. Schválendetail
Z-789915/272020k záměru odboru VEZ MHMP realizovat centralizovaně zadávanou veřejnou zakázku s názvem "Dodávky energií pro orgány a organizace hl.m. Prahy na období od 1.1.2021" v části 2. s názvem "Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hl.m. Prahy na období od 1.1.2021 do 31.12.2022"19.03.2020 6. Schválendetail
Z-798115/282020k návrhu na odkoupení stavby bez čp./če. na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Motol19.03.2020 6. Schválendetail
Z-803115/292020k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1272/1 o výměře 5399 m2 a pozemku parc.č. 1242/17 o výměře 2883 m2 v k.ú. Jinonice19.03.2020 6. Schválendetail
Z-788115/302020k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 767/138, parc.č. 767/139, parc.č. 767/142, parc.č. 767/179 o celkové výměře 7.124 m2 a pozemků parc.č. 767/136, parc.č. 767/137, parc.č. 767/140, parc.č. 767/141 a parc.č. 767/143 o celkové výměře 9.404 m2 vše v k.ú. Karlín19.03.2020 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.