nepřihlášen | Přihlásit se
Hledejte podle parametrů zde
Číslo usnesení=
a Datum jednání=
nebo podle libovolného textu zde
období -
Chyba při zpracování příkazu ! Při pokusu o výběru záznamů z databáze vznikla chyba. Kontaktujte správce.
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.