Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-355531142020k přípravě stavby "Tramvajová trať Libuš - Nové Dvory“27.01.2020 6. Schválendetail
R-348001152020k návrhu na přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Správa služeb hlavního města Prahy27.01.2020 6. Schválendetail
R-355031162020k návrhu na zvýšení částky z každého vstupu do ZOO Praha poskytnuté na podporu projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (in-situ projekty)27.01.2020 6. Schválendetail
R-353981172020k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky na stavební práce "Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002 - stoka H2 Běchovická"27.01.2020 6. Schválendetail
R-353331182020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0030 - Nad Rybníkem“27.01.2020 6. Schválendetail
R-353781192020k návrhu na úpravu provozu záchytného parkoviště P+R Troja se smíšenou funkcí pro rok 202027.01.2020 6. Schválendetail
R-355001202020k obchodně-finančnímu plánu Technologie hlavního města Prahy, a.s. na rok 202027.01.2020 6. Schválendetail
R-351291232020k memorandu o vzájemné spolupráci s cílem konverze Nákladového nádraží Praha - Žižkov27.01.2020 6. Schválendetail
R-355831242020k návrhu na úplatné postoupení pohledávek hlavního města Prahy bytovým družstvům27.01.2020 6. Schválendetail
R-343081252020k návrhu na schválení návrhu započtení plochy pozemku hl.m. Prahy pro výpočet koeficientů míry využití území pro Vítězné náměstí s.r.o.27.01.2020 6. Schválendetail
R-357121352020k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy27.01.2020 6. Schválendetail
R-35108742020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Upgrade a doplnění nezbytné kapacity pro systém sběru logů"20.01.2020 6. Schválendetail
R-35307752020k návrhu ICT koncepce MHMP na období 2019 - 202320.01.2020 6. Schválendetail
R-34884762020k zadání a přípravě Strategie rozvoje bydlení v hl.m. Praze20.01.2020 6. Schválendetail
R-35044772020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Volkswagen na 4 roky"20.01.2020 6. Schválendetail
R-34166782020k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec; zhotovení stavby"20.01.2020 6. Schválendetail
R-35143792020k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" - 1. skupina20.01.2020 6. Schválendetail
R-35599802020ke svolání řádné valné hromady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. a k doporučení k zastupování HMP na této valné hromadě20.01.2020 6. Schválendetail
R-35529812020ke strategii regulace reklamy I.: Reklama na objektech ve správě Technické správy komunikací, a.s.20.01.2020 6. Schválendetail
R-35285822020k návrhu na předložení pozměňovacího návrhu k novele zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, do Senátu Parlamentu České republiky20.01.2020 6. Schválendetail
R-35428832020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 42932 P+R Černý Most III.; stavební práce"20.01.2020 6. Schválendetail
R-35179842020k návrhu na vypracování "Strategického rámce správy a využití Pražských náplavek“20.01.2020 6. Schválendetail
R-32296852020k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům parc. č. 4722, 4724 a 4675 vše k.ú. Smíchov20.01.2020 6. Schválendetail
R-34344862020k návrhu na uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. NAN/58/01/014342/2008 na pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v objektu č.p. 1038 ul. Na Poříčí 6 - V Celnici 3, Praha 1 k.ú. Nové Město20.01.2020 6. Schválendetail
R-35375872020k přípravě podkladů pro svěření správy souboru teplárenského majetku hl.m. Prahy20.01.2020 6. Schválendetail
R-35308882020k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v katastrálním území Podolí, obec Praha20.01.2020 6. Schválendetail
R-35556892020k připojení hl.m. Prahy k Výzvě evropských měst k jednání v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb pro turisty20.01.2020 6. Schválendetail
R-35522902020k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a 0816 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha - Lysolaje20.01.2020 6. Schválendetail
R-35637912020k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy20.01.2020 6. Schválendetail
R-35394922020k návrhu na úpravu rozpočtu - kapitoly 0962, KUC MHMP v roce 202020.01.2020 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.