Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-72666/12019ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích25.4.2019 6. Schválendetail
Z-71546/22019k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 201925.4.2019 6. Schválendetail
Z-71296/32019k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy a poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v roce 201925.4.2019 6. Schválendetail
Z-72246/42019k uzavření Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti25.4.2019 6. Schválendetail
Z-72636/52019K řešení dětských dluhů a zastavení vymáhání pokut ze strany h. m. Prahy25.4.2019 6. Schválendetail
Z-67926/62019k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu25.4.2019 6. Schválendetail
Z-72106/72019o aktivitách a opatřeních z hlediska dopadu změny klimatu25.4.2019 6. Schválendetail
Z-69266/82019k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 625.4.2019 6. Schválendetail
Z-53376/92019k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 825.4.2019 6. Schválendetail
Z-70956/102019k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 12)25.4.2019 6. Schválendetail
Z-70966/112019k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12)25.4.2019 6. Schválendetail
Z-70976/122019k návrhu zadání změn ÚP - 3. skupina (fáze „zadání“, vlna 12)25.4.2019 6. Schválendetail
Z-71386/132019k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Programy v oblasti prevence kriminality pro rok 201925.4.2019 6. Schválendetail
Z-71686/142019k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Regionální organizátor pražské integrované dopravy25.4.2019 6. Schválendetail
Z-71616/152019k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 15 a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy25.4.2019 6. Schválendetail
Z-72006/162019k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha 14, MČ Praha 19 a MČ Praha - Čakovice a k úpravě vlastního rozpočtu hl.m. Prahy25.4.2019 6. Schválendetail
Z-72026/172019k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava25.4.2019 6. Schválendetail
Z-69526/182019k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2763/11 a 2763/9 v k.ú. Stodůlky, obec Praha do vlastnictví hl.m. Prahy25.4.2019 6. Schválendetail
Z-68976/192019k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 699, jehož součástí je stavba č. p. 3338 a parc. č. 700/1 v k.ú. Smíchov, obec Praha do vlastnictví hl.m. Prahy25.4.2019 6. Schválendetail
Z-71026/202019k žádostem MČ Praha - Benice a MČ Praha 5 o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2018 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her25.4.2019 6. Schválendetail
Z-72126/212019k návrhu na změnu účelu návratné finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha 22 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 201725.4.2019 6. Schválendetail
Z-71876/222019k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy25.4.2019 6. Schválendetail
Z-72186/232019k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 1016 a poskytnutí dotace Městské části Praha 1825.4.2019 6. Schválendetail
Z-72706/242019situace v Pražské plynárenské a.s.25.4.2019 6. Schválendetail
Z-70096/252019k návrhu na směnu pozemku parc.č. 1292/4, části pozemku parc.č. 26/31 v k.ú. Liboc a pozemku parc.č. 2957 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc.č. 26/29 a pozemek parc.č. 1294 v k.ú. Liboc ve vlastnictví hlavního města Prahy25.4.2019 6. Schválendetail
Z-64606/262019k návrhu na směnu nemovitých a movitých věcí v k. ú. Běchovice, Michle, Modřany, Řeporyje, Strašnice a Záběhlice mezi společností České dráhy, a.s. a hl.m. Prahou25.4.2019 6. Schválendetail
Z-67286/272019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4057/2 o výměře 31 m2, parc. č. 4057/4 o výměře 27 m2 a parc. č. 4248/2 o výměře 9 m2 v k.ú. Dejvice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy25.4.2019 6. Schválendetail
Z-70876/282019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1204/2 s omezujícími podmínkami po dobu 10-ti let, v k.ú. Nebušice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy25.4.2019 6. Schválendetail
Z-71286/292019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1606/3 o výměře 655 m2 a parc.č. 1617/13 o výměře 1242 m2 v k.ú. Hlubočepy, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy25.4.2019 6. Schválendetail
Z-70936/302019k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími podmínkami po dobu 10-ti let parcelní číslo 448/1 v k.ú. Lysolaje, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy25.4.2019 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.