nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Rady ze dne 05.10.2020
Tisk číslo: R-36327
Usnesení č.: 2170
Název tisku: k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 267/1 o výměře 585 m2 k.ú. Libeň
Stav: 6. Schválen
Předkládá: radní Mgr. Jan Chabr
Zpracovali: Soňa Křehlíková, MHMP - HOM MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.2170 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 275 kB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu