Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-3728514362020k pojmenování ulic na území hlavního města Prahy13.07.2020 6. Schválendetail
R-3610514372020k návrhu na zřízení Komise Rady hl.m. Prahy pro předsednictví České republiky v Radě EU v roce 202213.07.2020 6. Schválendetail
R-3733614382020k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 202013.07.2020 6. Schválendetail
R-3719714392020ke schválení Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření a správě Záručního fondu COVID PRAHA 202013.07.2020 6. Schválendetail
R-3734214402020ke schválení objednávek na základě vertikální spolupráce ve smyslu § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek13.07.2020 6. Schválendetail
R-3669414412020k návrhu požadavků na obsah Územně analytických podkladů hl.m. Prahy13.07.2020 6. Schválendetail
R-3706514422020ke koncepční studii Celkové řešení Vítězného náměstí a navazující projektové přípravě investiční akce Revitalizace Vítězného náměstí13.07.2020 6. Schválendetail
R-3671114432020k návrhu zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem "Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0012 IS ostatní - Třebešovská"13.07.2020 6. Schválendetail
R-3656314442020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka dvou skříňových vozidel s vestavbou pro Městskou policii hl.m. Prahy"13.07.2020 6. Schválendetail
R-3702514462020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Úklid objektů užívaných Městskou policií hl.m. Prahy"13.07.2020 6. Schválendetail
R-3708414472020k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" - 3. skupina13.07.2020 6. Schválendetail
R-3706214482020k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným účastníkem na veřejnou zakázku "II. Fáze pilotního projektu nové formy sběru TO u komodit papír, plasty, nápojové kartony a kovové obaly na území MČ Praha - Štěrboholy"13.07.2020 6. Schválendetail
R-3716514492020k záměru odboru ochrany prostředí MHMP na realizaci veřejné zakázky "Začlenění části Výstaviště ke krajinářskému parku Stromovka"13.07.2020 6. Schválendetail
R-3681314822020k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem poskytnutí podílů spolufinancování na projekty OP PPR realizované PO HMP v roce 202013.07.2020 6. Schválendetail
R-3706814832020k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 202013.07.2020 6. Schválendetail
R-3722114842020k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 202013.07.2020 6. Schválendetail
R-3719114852020ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek realizace projektů 54. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR13.07.2020 6. Schválendetail
R-3736214862020k návrhu navýšení členského příspěvku hl.m. Prahy jako člena Asociace krajů ČR13.07.2020 6. Schválendetail
R-3692214872020k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního města Prahy13.07.2020 6. Schválendetail
R-3710014882020k návrhu OCP MHMP vypovědět nájemní smlouvu č. NAP/54/09/017080/2019 uzavřenou dne 3.6.2019 s fyzickou osobou podnikající, IČO: 41207408, a to v šestiměsíční výpovědní době13.07.2020 6. Schválendetail
R-3673814892020k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 159/116 v k.ú. Benice do vlastnictví hl.m. Prahy13.07.2020 6. Schválendetail
R-3675514902020k návrhu na úplatné nabytí pozemku parč. č. 312/23 v k.ú. Benice do vlastnictví hl.m. Prahy13.07.2020 6. Schválendetail
R-3566814912020k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovité věci - části pozemku parc. č. 1810/90 k.ú. Dubeč13.07.2020 6. Schválendetail
R-3698214922020k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření I.13.07.2020 6. Schválendetail
R-3704514932020k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura a v kapitole 03 - Doprava13.07.2020 6. Schválendetail
R-3726814942020k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2020 v kap. 07 - BEZPEČNOST13.07.2020 6. Schválendetail
R-3730713782020k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory Heřmanův Městec v roce 2020 v souvislosti s povodněmi mimořádného rozsahu29.06.2020 6. Schválendetail
R-3696513792020k návrhu na poskytnutí jednorázové individuální neinvestiční dotace GHC GENETICS, s.r.o.29.06.2020 6. Schválendetail
R-3709113802020ke schválení Memoranda o spolupráci mezi hl.m. Prahou a Ministerstvem zdravotnictví v oblasti realizace reformy psychiatrické péče29.06.2020 6. Schválendetail
R-3695213812020k variantám řešení Pražského okruhu stavby 520 Březiněves - Satalice29.06.2020 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.