nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Rady ze dne 13.07.2020
Tisk číslo: R-35668
Usnesení č.: 1491
Název tisku: k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovité věci - části pozemku parc. č. 1810/90 k.ú. Dubeč
Stav: 6. Schválen
Předkládá: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček
Zpracovali: Ing. Petr Hankovec, vedoucí oddělení dopravních staveb, Ing. Renata Hromádková, MHMP - INV MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1491 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 3 MB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu