nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Rady ze dne 13.07.2020
Tisk číslo: R-37062
Usnesení č.: 1448
Název tisku: k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným účastníkem na veřejnou zakázku "II. Fáze pilotního projektu nové formy sběru TO u komodit papír, plasty, nápojové kartony a kovové obaly na území MČ Praha - Štěrboholy"
Stav: 6. Schválen
Předkládá: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček
Zpracovali: RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel OCP MHMP, Ing. Radim Polák, vedoucí oddělení odpadů, Ing. Petra Strouhalová, MHMP - OCP MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1448 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 2 MB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu