nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Rady ze dne 13.07.2020
Tisk číslo: R-37065
Usnesení č.: 1442
Název tisku: ke koncepční studii Celkové řešení Vítězného náměstí a navazující projektové přípravě investiční akce Revitalizace Vítězného náměstí
Stav: 6. Schválen
Předkládá: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Zpracovali: Václav Vorlíček, MHMP - SE/SE1 MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1442 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 4 MB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu