nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Rady ze dne 06.04.2020
Tisk číslo: R-36090
Usnesení č.: 631
Název tisku: ke Koncepci využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost
Stav: 6. Schválen
Předkládá: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček
Zpracovali: Martina Šimonová, Alena Hobrlandová, MHMP - SE/SE2 MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.631 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 255 kB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu