Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-831518/12020k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 202002.07.2020 6. Schválendetail
Z-825518/22020ke schválení projektu v rámci 44. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR02.07.2020 6. Schválendetail
Z-837318/32020k návrhu na uzavření dodatků k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu na rok 2020 na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/20 ze dne 23.1.2020 z důvodu minimalizace následků krizové situace související s pandemií Covid-19 v oblasti kultury02.07.2020 6. Schválendetail
Z-834618/42020k návrhu o nepeněžitém vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti Prague City Tourism a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Arbesovo náměstí 70/4, PSČ 150 00, IČ: 073 12 890 v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 písm. l), z.č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze02.07.2020 6. Schválendetail
Z-827918/52020k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna v Praze02.07.2020 6. Schválendetail
Z-831918/62020k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pražská informační služba02.07.2020 6. Schválendetail
Z-839618/72020k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020 na pokrytí ztrát vzniklých v souvislosti s nouzovým stavem kvůli koronavirové epidemii02.07.2020 6. Schválendetail
Z-842418/82020k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 202002.07.2020 6. Schválendetail
Z-840718/92020k sídlu Muzea paměti XX. století02.07.2020 6. Schválendetail
Z-838318/102020k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů02.07.2020 6. Schválendetail
Z-847318/112020k návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-202.07.2020 6. Schválendetail
Z-850818/122020k Příspěvku politickým klubům zastupitelstva hl.m. Prahy na zpracování analýz a posudků k tiskům předkládaným na jednání zastupitelstva hl.m. Prahy02.07.2020 6. Schválendetail
Z-838418/132020k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 201902.07.2020 6. Schválendetail
Z-829118/142020k návrhu peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.02.07.2020 6. Schválendetail
Z-839318/152020k záměru veřejné zakázky „Dodávky prvků pražského mobiliáře - uliční vybavení“02.07.2020 6. Schválendetail
Z-835818/162020k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů týkajících se pozemků parc.č 723/5 a 811/22 k.ú. Dolní Měcholupy02.07.2020 6. Schválendetail
Z-831018/172020k úplatnému nabytí pozemku parc. č. 967, jehož součástí je objekt bez čp/če (kostel sv. Šimona a Judy), v k.ú. Staré Město do vlastnictví HMP a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy02.07.2020 6. Schválendetail
Z-813418/182020k návrhu na úplatné nabytí pozemků s omezujícími podmínkami po dobu 10-ti let parc. č. 2117, jehož součástí je stavba bez čp./če, parc. č.2118/3,jehož součástí je stavba bez čp./če, parc.2118/20 v k.ú. Holešovice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 6979711, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl. m. Prahyjehož součástí je stavba bez čp./če,02.07.2020 6. Schválendetail
Z-826118/192020k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 3319/5 v k.ú. Krč z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy02.07.2020 6. Schválendetail
Z-823218/202020k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Jesenice u Prahy z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 10 odst. 3 písm. a), b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů02.07.2020 6. Schválendetail
Z-812918/212020k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 432/5 a pozemku parc. č. 438/2, oba v k.ú. Radlice, obec Praha, a dále pozemku parc. č. 4941/6 v k.ú. Smíchov, obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy02.07.2020 6. Schválendetail
Z-825218/222020k návrhu na úplatné nabytí komunikace, chodníků, komunikační zeleně, 12 ks uličních vpustí, vodorovného a svislého dopravního značení a 14 ks veřejného osvětlení včetně kabelového vedení v k.ú. Jinonice, obec Praha a pozemků parc. č. 962/19, 962/20, 963/12, 963/13, 963/19, 963/22 a 963/24 v k.ú. Jinonice do vlastnictví hl.m. Prahy02.07.2020 6. Schválendetail
Z-828018/232020k návrhu směny pozemků v k.ú. Stodůlky mezi společností Domanský s.r.o. a hl.m. Prahou02.07.2020 6. Schválendetail
Z-826718/242020k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 4911/2 v k.ú. Smíchov02.07.2020 6. Schválendetail
Z-828318/252020k návrhu úplatného převodu částí pozemku parc. č. 1257 v k.ú. Hostivař, obec Praha02.07.2020 6. Schválendetail
Z-788918/262020k návrhu úplatného převodu částí pozemků parc. č. 341/1 a parc.č. 341/8 o celkové výměře 128 m2 vše v k.ú. Hlubočepy02.07.2020 6. Schválendetail
Z-827118/272020k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2512 o výměře 84 m2 v k.ú. Strašnice02.07.2020 6. Schválendetail
Z-831218/282020k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 493/28 v k.ú. Libeň, obec Praha02.07.2020 6. Schválendetail
Z-827718/292020k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 455/109 v k.ú. Krč02.07.2020 6. Schválendetail
Z-827418/302020k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja, Hloubětín a Vysočany z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů02.07.2020 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.