nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Zastupitelstva ze dne 02.07.2020
Tisk číslo: Z-7889
Usnesení č.: 18/26
Název tisku: k návrhu úplatného převodu částí pozemků parc. č. 341/1 a parc.č. 341/8 o celkové výměře 128 m2 vše v k.ú. Hlubočepy
Stav: 6. Schválen
Předkládá: Rada HMP
Zpracovali: MHMP - HOM MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Usnesení č.18/26 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 21 MB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu