nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Zastupitelstva ze dne 02.07.2020
Tisk číslo: Z-8134
Usnesení č.: 18/18
Název tisku: k návrhu na úplatné nabytí pozemků s omezujícími podmínkami po dobu 10-ti let parc. č. 2117, jehož součástí je stavba bez čp./če, parc. č.2118/3,jehož součástí je stavba bez čp./če, parc.2118/20 v k.ú. Holešovice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 6979711, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl. m. Prahyjehož součástí je stavba bez čp./če,
Stav: 6. Schválen
Předkládá: Rada HMP
Zpracovali: MHMP - HOM MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Usnesení č.18/18 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 71 MB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu