nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Zastupitelstva ze dne 02.07.2020
Tisk číslo: Z-8373
Usnesení č.: 18/3
Název tisku: k návrhu na uzavření dodatků k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu na rok 2020 na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/20 ze dne 23.1.2020 z důvodu minimalizace následků krizové situace související s pandemií Covid-19 v oblasti kultury
Stav: 6. Schválen
Předkládá: Rada HMP
Zpracovali: Mgr. Jana Lapáčková, MHMP - KUC MHMP, Zuzana Navrátilová, vedoucí oddělení kultury
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Usnesení č.18/3 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 1 MB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu