nepřihlášen | Přihlásit se
USNESENÍ - Usnesení Zastupitelstva ze dne 02.07.2020
Tisk číslo: Z-8252
Usnesení č.: 18/22
Název tisku: k návrhu na úplatné nabytí komunikace, chodníků, komunikační zeleně, 12 ks uličních vpustí, vodorovného a svislého dopravního značení a 14 ks veřejného osvětlení včetně kabelového vedení v k.ú. Jinonice, obec Praha a pozemků parc. č. 962/19, 962/20, 963/12, 963/13, 963/19, 963/22 a 963/24 v k.ú. Jinonice do vlastnictví hl.m. Prahy
Stav: 6. Schválen
Předkládá: Rada HMP
Zpracovali: MHMP - HOM MHMP
Elektronické podoby materiálu:
Příloha: pdf  Usnesení Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Usnesení č.18/22 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 19 MB
Zaslání odkazů na toto usnesení e-mailem:
  zaslání odkazu na detail tohoto záznamu
  zaslání odkazu ke stažení e-booku tohoto záznamu