Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-877522/502020k návrhu na úplatný převod spoluvlastnických podílů id. 1/2 na pozemcích parc. č.1182/13, parc. č. 1184/69 a parc. č. 1184/73 a parc. č. k.ú. Libeň18.12.2020 6. Schválendetail
Z-856822/512020k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2615/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Kunratice18.12.2020 6. Schválendetail
Z-864822/522020k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 3688/57 v k.ú. Břevnov18.12.2020 6. Schválendetail
Z-858922/532020k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3880/8 o výměře 26 m2 k.ú. Libeň18.12.2020 6. Schválendetail
Z-849622/542020k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 1975/9, k.ú. Košíře vlastníkům bytových jednotek18.12.2020 6. Schválendetail
Z-841922/552020k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 127 o výměře 86 m2 v k.ú. Nusle18.12.2020 6. Schválendetail
Z-488522/562020k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 264/1 o výměře 43 m2 v k.ú. Hostivař18.12.2020 6. Schválendetail
Z-862622/572020k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3220/11 o výměře 52 m2 v k.ú. Strašnice18.12.2020 6. Schválendetail
Z-871322/582020k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 394, k.ú. Kamýk18.12.2020 6. Schválendetail
Z-878622/592020k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 4267/11 v k.ú. Žižkov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví REXWOOD invest,a.s.18.12.2020 6. Schválendetail
Z-759822/602020k návrhu na úplatný převod pozemků o celkové výměře 1 489 m2 v k.ú. Jinonice a bezúplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc.č. 1233/7 v k.ú. Jinonice a uzavření budoucí smlouvy darovací18.12.2020 6. Schválendetail
Z-859722/612020k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 1360/1 o výměře 453 m2 (dle GP č. 4095-6/2019 ze dne 12.12.2019 oddělený a nově označený pozemek parc.č. 1360/1 v k.ú. Chodov) a části pozemku parc.č. 1360/6 o výměře 626 m2 (dle GP č. 4095-6/2019 ze dne 12.12.2019 oddělený a nově označený pozemek parc.č. 1360/6 v k.ú. Chodov), vše v katastrálním území Chodov, obec Praha18.12.2020 6. Schválendetail
Z-862522/622020k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 768/1 v k.ú. Běchovice18.12.2020 6. Schválendetail
Z-885422/632020k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 392/28 v k. ú. Prosek18.12.2020 6. Schválendetail
Z-869222/642020k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3281 o výměře 103 m2 v k.ú. Michle18.12.2020 6. Schválendetail
Z-859922/652020k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2773, o výměře 148 m2, v k.ú. Chodov18.12.2020 6. Schválendetail
Z-876022/662020k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2513/309, parc.č. 2513/311, parc.č. 2513/312 a id. 1/2 pozemku parc.č. 2513/314, k.ú. Dejvice18.12.2020 6. Schválendetail
Z-888022/672020k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 7/5 v k.ú. Hodkovičky18.12.2020 6. Schválendetail
Z-890922/682020k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1409/7 v k.ú. Běchovice18.12.2020 6. Schválendetail
Z-886222/692020k návrhu na zrušení usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 16/36 ze dne 16.4.2020 a k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 585/194 v k.ú. Bohnice18.12.2020 6. Schválendetail
Z-877422/702020k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 346/2 v k.ú. Újezd nad Lesy od fyzických osob18.12.2020 6. Schválendetail
Z-755022/712020k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1836/4 v k.ú. Ruzyně do vlastnictví hlavního města Prahy18.12.2020 6. Schválendetail
Z-884222/722020k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 383/29 v k.ú. Štěrboholy18.12.2020 6. Schválendetail
Z-882022/732020k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 pozemků v k.ú. Černý Most z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hlavního města Prahy pro možnost realizace investiční akce hl.m. Prahy č. 0000 Vybíralova dle opatření "1.01 Rekonstrukce ulic Vybíralova, Kpt. Stránského a Bryksova“18.12.2020 6. Schválendetail
Z-881922/742020k návrhu na úplatné a bezúplatné nabytí majetku umístěného na pozemcích hl.m. Prahy v k.ú. Michle18.12.2020 6. Schválendetail
Z-801522/752020k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví k id. podílu 798/1680 na pozemcích parc. č. 3071/9 a parc.č. 3071/10 v k.ú. Dejvice18.12.2020 6. Schválendetail
Z-867022/762020k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 990/120 o výměře 720 m2 v k.ú. Čimice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy18.12.2020 6. Schválendetail
Z-832122/772020k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími podmínkami po dobu 15-ti let st.parc.č.2/2, jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. Rudné, obec Vysoká Pec z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu : Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy18.12.2020 6. Schválendetail
Z-870422/782020k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 957/7 a 957/8 v k.ú. Satalice18.12.2020 6. Schválendetail
Z-877222/792020k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2950/4 v k.ú. Braník18.12.2020 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.