Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-4035424612021k záměru odboru evropských fondů MHMP na realizaci veřejné zakázky "Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR"11.10.2021 6. Schválendetail
R-4128724622021k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky "Centrální systém pro správu životního cyklu kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných prostředků dle nařízení eIDAS“ a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy11.10.2021 6. Schválendetail
R-4155924632021k návrhu na uzavření Smlouvy o zajištění činnosti editora údajů s organizacemi Správa železnic, státní organizace a Ředitelství silnic a dálnic ČR11.10.2021 6. Schválendetail
R-4163224642021k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční účelové individuální dotace na údržbu areálu Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze v roce 202111.10.2021 6. Schválendetail
R-4141024652021k poskytnutí účelových investičních dotací městským částem na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury pro MČ Praha 16, MČ Praha 22 a MČ Praha - Čakovice a ke změně účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Čakovice11.10.2021 6. Schválendetail
R-4114924662021k návrhu na zpracování návrhu řešení pro otázku sporných staveb pro reklamu na pozemcích ve správě Magistrátu hl.m. Prahy11.10.2021 6. Schválendetail
R-4067124672021k návrhu na schválení návrhu započtení plochy pozemku hlavního města Prahy pro výpočet koeficientů míry využití území pro Záběhlice Development s.r.o.11.10.2021 6. Schválendetail
R-4176124682021k návrhu na uzavření kupní smlouvy se společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.11.10.2021 6. Schválendetail
R-4090924692021k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám11.10.2021 6. Schválendetail
R-4084124702021k návrhu na změnu v obsazení dozorčí rady a správní rady Pražského inovačního institutu, z.ú.11.10.2021 6. Schválendetail
R-4177224712021k návrhu Smlouvy o zajištění online marketingové kampaně na podporu incomingového turismu a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 06 pro rok 202111.10.2021 6. Schválendetail
R-4179324722021k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ na rok 202111.10.2021 6. Schválendetail
R-4198924732021ke schválení přistoupení hlavního města Prahy jako vedlejšího účastníka na straně žalované v řízení vedeného u Městského soudu v Praze sp.zn. 41 Cm 9/202111.10.2021 6. Schválendetail
R-4202124742021k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy11.10.2021 6. Schválendetail
R-4144724752021k návrhu na převod majetku hl.m. Prahy příspěvkové organizaci Správa služeb hl.m. Prahy11.10.2021 6. Schválendetail
R-4183824762021k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 02 - Městská infrastruktura11.10.2021 6. Schválendetail
R-4188624772021k návrhu na navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 6 a navýšení limitu prostředků na platy Městské policie hl.m. Prahy pro rok 202111.10.2021 6. Schválendetail
R-4077324782021k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 10 za rok 2020 a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2020 a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap.0311.10.2021 6. Schválendetail
R-4197024792021k plnění úkolů RHMP dle usnesení ZHMP č. 28/41 ze dne 17. 6. 202111.10.2021 6. Schválendetail
R-4175524802021k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na dobu neurčitou mezi hl.m. Praha a fyzickými a právnickými osobami v areálu Pražské tržnice11.10.2021 6. Schválendetail
R-4178024812021k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s přijetím vratek neinvestičních účelových dotací poskytnutých městským částem hl.m. Prahy v roce 202011.10.2021 6. Schválendetail
R-4190924822021k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určené na kulturní aktivity11.10.2021 6. Schválendetail
R-4191124832021k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu sociálních služeb11.10.2021 6. Schválendetail
R-4191824842021k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1111.10.2021 6. Schválendetail
R-4191924852021k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 v kap. 0680 - Kultura a cestovní ruch v souvislosti s vratkou neinvestičního transferu Ministerstvu kultury11.10.2021 6. Schválendetail
R-4193824862021k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury11.10.2021 6. Schválendetail
R-4064324872021k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám a výpovědí z nájemních smluv11.10.2021 6. Schválendetail
R-3860324882021k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2342/457, parc. č. 2342/749, parc. č. 2342/750, 2342/751, parc. č. 2654/55, parc. č. 2654/57, parc. č. 2654/59 v k.ú. Stodůlky, obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy a k návrhu na zaplacení úhrady za faktické užívání11.10.2021 6. Schválendetail
R-4161024892021k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 3439/136 a parc. č. 3439/4 v k.ú. Michle z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy11.10.2021 6. Schválendetail
R-4161624902021k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 115/2 v k.ú. Malešice z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy11.10.2021 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.