Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-4454515802022k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné hromadě společnosti Pražská energetika Holding a.s. konané dne 27. 6. 202220.06.2022 6. Schválendetail
R-4371115812022k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv20.06.2022 6. Schválendetail
R-4314115822022k návrhu dalšího postupu přípravy projektu bytové výstavby "Černý Most - střed"20.06.2022 6. Schválendetail
R-4435215832022k návrhu Střednědobého investičního plánu vodohospodářské infrastruktury HMP pro roky 2023 - 202720.06.2022 6. Schválendetail
R-4442515842022k realizaci projektu "Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech IV." a k návrhu na vyhlášení stejnojmenného dotačního programu pro konečné příjemce - fyzické osoby20.06.2022 6. Schválendetail
R-4461415852022k návrhu Nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený územím hlavního města Prahy20.06.2022 6. Schválendetail
R-4420515862022k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 42794 Náplavka Ledárny, etapa 0001 náplavka Ledárny“ a návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV MHMP v kap. 01 - Rozvoj obce, kap. 02 - Městská infrastruktura a kap. 03 - Doprava a navýšení celkových nákladů investiční akce č. 42794 Náplavka Ledárny20.06.2022 6. Schválendetail
R-4407715872022k účetní závěrce společnosti Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. za rok 202120.06.2022 6. Schválendetail
R-4466315882022ke strategickému dokumentu "Rozvoj linek PID v Praze 2022 - 2032“20.06.2022 6. Schválendetail
R-4315115892022k návrhu Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů20.06.2022 6. Schválendetail
R-4449415902022k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné hromadě společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. konané dne 24. 6. 202220.06.2022 6. Schválendetail
R-4386915912022k záměru odboru rozpočtu MHMP na realizaci veřejné zakázky "Přidělování ratingu hlavnímu městu Praze"20.06.2022 6. Schválendetail
R-4444915922022k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace organizaci Liga otevřených mužů, z.s. a úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 0582 v roce 202220.06.2022 6. Schválendetail
R-4392015932022ke stálé výstavě pořádané společností Obecní dům, a.s. u příležitosti 111. výročí otevření Obecního domu veřejnosti20.06.2022 6. Schválendetail
R-4319615942022k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky "Dodávka a provedení interiéru Clam-Gallasova paláce“ a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 202220.06.2022 6. Schválendetail
R-4432215952022k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky "Modernizace a rozvoj Jednotného bezpečnostního systému MHMP" a k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce20.06.2022 6. Schválendetail
R-4434815962022k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 10 a zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, na pořízení ideových architektonicko-krajinářských studií parku Těšnova a severojižní magistrály20.06.2022 6. Schválendetail
R-4479015972022k návrhu na zřízení Městské ubytovny Neklanova 148/34 a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 202220.06.2022 6. Schválendetail
R-4478415982022k personálním změnám v komisích Rady HMP20.06.2022 6. Schválendetail
R-4427815992022k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pštrossova" a k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce v kapitole 0420.06.2022 6. Schválendetail
R-4481616002022k personálním změnám v dozorčí radě společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost20.06.2022 6. Schválendetail
R-4439616012022k návrhu na provozování Městské ubytovny U Kloubových domů 515/220.06.2022 6. Schválendetail
R-4479816032022k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy20.06.2022 6. Schválendetail
R-4471816042022k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy20.06.2022 6. Schválendetail
R-4330416052022k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 01 - Rozvoj obce a zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy na zpracování územní studie VRÚ Letňany - Kbely20.06.2022 6. Schválendetail
R-4398116062022k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 01 v souvislosti s ukončením projektu Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hl.m. Prahy v rámci OPPPR20.06.2022 6. Schválendetail
R-4288016072022k návrhu na uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z veřejnoprávního rozhodnutí mezi hl.m. Praha a obchodní společností BXF Písnice a.s.20.06.2022 6. Schválendetail
R-4430916082022k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci mezi Hlavním městem Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. pro akci Stavba č. 0057 "Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 - splašková kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih, I. fáze; stavební práce“20.06.2022 6. Schválendetail
R-4447516092022k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m. Prahy v roce 202220.06.2022 6. Schválendetail
R-4430416102022k návrhu na odpis pohledávek hl.m. Prahy20.06.2022 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.